Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

KciukWzupie
Reposted fromgket gket viabudas budas
KciukWzupie
4492 4a60
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabudas budas
KciukWzupie
KciukWzupie
Reposted frommangoe mangoe viabudas budas
KciukWzupie
Reposted fromkelu kelu viabudas budas
KciukWzupie
4354 1a7b
Reposted frommeem meem viabudas budas
1666 5ee8
Reposted fromamatore amatore viabudas budas
KciukWzupie
6234 da7d
Reposted from4777727772 4777727772 viabudas budas
KciukWzupie
Reposted fromDennkost Dennkost viabudas budas
KciukWzupie
Reposted fromkels kels viazelbekon zelbekon
5160 a322
KciukWzupie


dont't stop believing
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viadobby dobby
KciukWzupie
To tylko Ty 36 i 6.
— HuczuHucz-36,6
Reposted frompastelowe pastelowe viapumpkinsoup pumpkinsoup
KciukWzupie

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viapumpkinsoup pumpkinsoup
KciukWzupie
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viapumpkinsoup pumpkinsoup

January 13 2018

6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viaEdgi Edgi
KciukWzupie
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viapumpkinsoup pumpkinsoup
KciukWzupie
2161 ade3
Reposted fromsosna sosna viaEdgi Edgi
KciukWzupie
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viapumpkinsoup pumpkinsoup
KciukWzupie
Reposted fromDennkost Dennkost viaEdgi Edgi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl