Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

KciukWzupie
7670 502f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
KciukWzupie
7801 b989
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
KciukWzupie
7826 cc75 500
Reposted fromtfu tfu
KciukWzupie
7900 fd56 500
Reposted fromvic vic
KciukWzupie
7981 baf0
Reposted fromsiegmunda siegmunda
KciukWzupie
8007 03af
Reposted fromregcord regcord
KciukWzupie
8014 5149
Reposted fromoiv13 oiv13
KciukWzupie
8039 ef08 500
Git Bowl
Reposted fromgaf gaf
KciukWzupie
KciukWzupie
8090 10a8
Reposted fromBoomGifs BoomGifs

July 29 2017

6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viablacknail blacknail
KciukWzupie
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viablacknail blacknail
KciukWzupie
Reposted fromFlau Flau viacidiuss cidiuss
KciukWzupie
1741 bde3 500
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
KciukWzupie


10+ Surprisingly Dark Comics By Sunny Street
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaSoulPL SoulPL
KciukWzupie

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viazelbekon zelbekon
KciukWzupie
4329 d6b5
Reposted frompunisher punisher viazelbekon zelbekon
KciukWzupie
5221 8278 500
KciukWzupie
5545 554a
Reposted fromtfu tfu viamichalkoziol michalkoziol
KciukWzupie
9310 abe2
Reposted fromtichga tichga viamichalkoziol michalkoziol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl